RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przedszkola Nr 30 w Gdyni

 

6:30-7:45 schodzenie się dzieci, zabawy ruchowe integrujące grupę, zabawy wynikające z aktywności własnej dzieci, gry i zabawy stolikowe, kontakty indywidualne wynikające z potrzeb dzieci, ćwiczenia poranne.

7:45-8:00   czynności higieniczno-samoobsługowe.

8:00-8:30   ŚNIADANIE -realizacja zadań w tym zakresie.

8:30-9:00   czynności higieniczno-samoobsługowe.

9:00-10:00 zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela lub wynikające
z potrzeb i zainteresowań dzieci, wyzwalające ich aktywność w różnych sferach rozwojowych.

10:15-11:15 gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, piesze wycieczki, zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze.

11:15-11:30   czynności higieniczno-samoobsługowe.

11:30-12:00 OBIAD- realizacja zadań w tym zakresie.

czynności higieniczno-samoobsługowe.

12:00-12:30 język angielski.

12:30-14:00 grupy młodsze- przygotowanie do odpoczynku, słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej, czynności porządkowe, higieniczno-samoobsługowe.

14:15 PODWIECZOREK

12:30-14:00 grupy starsze- relaksacja- słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu, praca indywidualna z dziećmi według ich potrzeb, zabawy integrujące, stymulacje wychowawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci. Aktywność twórcza dzieci. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych  i edukacyjnych.

14:00-14:15 czynności higieniczno-samoobsługowe.

14:15 PODWIECZOREK

14:45-17:00 rozchodzenie się dzieci, gry i zabawy stolikowe, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań według upodobań dzieci.