Opłaty za przedszkole

  1. Opłaty za przedszkole i na Radę Rodziców dokonujemy z góry na dany miesiąc
  2. Zwroty za nieobecności dziecka w przedszkolu ( dotyczy tylko wyżywienia) obliczane są na koniec miesiąca, a ich wysokość pomniejsza wysokość opłaty za miesiąc następny
  3. Od 2 lutego 2017 roku w przedszkolu obowiązuje obrót bezgotówkowy (wpłaty wyłącznie na konta).

Konto nr 1 – opłaty za wyżywienie należy wpłacać na konto

Nordea Bank nr 67 1440 1026 0000 0000 1253 4612

  1. 3 posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek) – 6,00 zł
  2. 2 posiłki ( śniadanie, obiad ) – 4,80 zł
  3. 2 posiłki ( obiad, podwieczorek ) – 4,20 zł
  4. 1 posiłek ( obiad ) – 3,00 zł

Kwotę za wybrane posiłki należy pomnożyć przez ilość dni żywieniowych w danym miesiącu lub skonsultować się z intendentką przedszkola zwłaszcza jeśli dziecko było nieobecne w danym miesiącu ( tel. 58 65-82-88)

Konto nr 2 opłaty za świadczenia ponad programowe zgodne z podanymi kwotami w §5 umowy należy wpłacać na konto

Nordea Bank nr 04 1440 1026 0000 0000 1253 45 82

Wpłat dokonujemy do  15 każdego dnia danego miesiąca ( tylko 1 raz w miesiącu). W miesiącach w których 15 przypada w sobotę lub niedzielę opłaty przyjmowane będą w następnym dniu roboczym przypadającym po 15 Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat w kwocie 35 zł miesięcznie na konto Rady Rodziców przelewem.

Bank PeKaO S.A. nr rachunku bankowego: 48 1240 3510 1111 0000 4320 8306

UWAGA

prosimy o wpisanie w tytule wpłaty:
Imienia i nazwiska dziecka, grupy do której uczęszcza ( tęczowa, pomarańczowa, niebieska, zielona, żółta) oraz za jaki miesiąc dokonujemy wpłatę.

Dzieci 6-cio letnie są zwolnione ze świadczenia ponad programowego.