Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

By 8 marca 2022 AKTUALNOŚCI
znak informacja

Szanowni Rodzice!


W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji do placówek przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, informuję, że Rodzice dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2021/2022 do Przedszkola nr 30 w Gdyni, powinni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu, na rok szkolny 2022/2023.

Niezłożenie deklaracji przez rodzica jest jednoznaczne z tym, że dziecko od września 2022 r. nie będzie uczęszczało do Przedszkola nr 30 w Gdyni.

Formularz deklaracji należy pobrać i złożyć w przedszkolu w godz. 7.30-15.30 w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 14 marca 2022 r.

Dyrektor