Ważne informacje dotyczące pracy Przedszkola od 1 września 2021 r.

znak informacja

Szanowni Rodzice!

I. Informuję, że od września bieżącego roku zmienia się wzór upoważnienia do odbioru dziecka przez osoby trzecie (niebędące rodzicem). Wzór do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 • Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie, gdyż na każdy rok szkolny składa się nowe upoważnienie.
 • Przypominam o obowiązkowym korzystaniu z czytnika kart podczas przyprowadzania i odbierania dziecka, w tym także 6-latka (rocznik 2015), którego nie dotyczy opłata godzinowa, z uwagi na naliczenie zwrotów za wyżywienie w przypadku nieobecności. Program obsługujący czytnik kart nalicza także kwoty opłat za wyżywienie, dlatego rodzice lub osoby odbierające dziecko z przedszkola powinny skorzystać z czytnika kart.
 • Rodzice dzieci nowoprzyjętych do przedszkola zobowiązani są do wyrobienia Karty Mieszkańca Gdyni, aby móc za jej pomocą korzystać z czytnika w przedszkolu podczas przyprowadzania i odbierania dziecka.
 • Po otrzymaniu karty należy zalogować się na www.gdynia.pl, dodać do siebie dziecko/ dzieci, a następnie upoważnić siebie oraz inne osoby trzecie upoważnione do odbioru dziecka posiadające kartę.
 • Uwaga! Nie wyrabiamy w związku z tym karty dziecku, tylko rodzice i osoby upoważnione muszą mieć kartę.
 • W przypadku, gdy osobą upoważnioną do odbioru dziecka jest ktoś, kto mieszka poza Gdynią i nie może mieć Karty Mieszkańca Gdyni, wówczas przedszkole wydaje takiej osobie „białą kartę”.
 • Po wprowadzeniu do systemu wszystkich osób (rodziców, osoby upoważnione), karty będą aktywne dopiero po zatwierdzeniu ich w systemie przez przedszkole, do tego są potrzebne pisemne upoważnienia dla osób trzecich niebędących rodzicami/ prawnymi opiekunami w celu weryfikacji oraz dla nauczycieli, aby wydając dziecko mogli sprawdzić, że osoba, która przyszła je odebrać (a nie jest rodzicem), jest do tego upoważniona.

II. Od 1 września przedszkole czynne będzie w godz. 6.30-17.00. Pozostałe zasady wprowadzone w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 pozostają bez zmian.

Nadal rodzice nie wchodzą do szatni, a dzieci niczego nie przynoszą do przedszkola.

Jeżeli przepisy związane z pandemią ulegną zmianie, zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.


III. Wyjątkowo w tym roku szkolnym nie musieliśmy rozdzielać grup, dlatego udało nam się zaplanować przydział do grup w następujący sposób:

 1. Grupą „Perełki” w tym roku zostaną nowoprzyjęte dzieci 3-letnie.
 2. Ubiegłoroczna grupa „Perełki” (tegoroczne 4-latki) w całości wraz z Panią Asią przechodzą do innej sali pod nazwą „Muszelki”.
 3. Ubiegłoroczna grupa „Muszelki” (tegoroczne 4-5-latki) wraz z Panią Pauliną w całości przechodzą do innej sali pod nazwą „Bursztynki”.
 4. Ubiegłoroczne „Bursztynki” (tegoroczne 5-latki) wraz z Panią Magdą przechodzą do innej sali pod nazwą „Rybki”.
 5. Tegoroczne 6-latki (2015 rocznik) tworzą 1 grupę „0” pod nazwą „Delfinki” i wraz z Panią Anetą i Bogusią zmieniają salę.

Dyrektor

grafika: pixabay.com