Uwagi, wnioski, skargi

znak informacja

Szanowni Rodzice

W przypadku sytuacji problemowej w obrębie grupy, do której uczęszcza Państwa dziecko, sprawy załatwiamy najpierw z nauczycielem danej grupy. Jeśli sposób lub zakres wyjaśnień Państwa nie satysfakcjonuje, wówczas zachowując drogę służbową kierujemy się do Dyrektora lub Wicedyrektora przedszkola.

We wszystkich sprawach dotyczących organizacji pracy przedszkola w tym także skarg, wniosków i uwag należy skontaktować się z Dyrektorem lub Wicedyrektorem placówki.

W tym celu można umówić się telefonicznie na konkretny dzień i godzinę, w razie potrzeby Dyrektor będzie do dyspozycji również po godzinach pracy przedszkola.

Dyrektor