Rekrutacja uzupełniająca

By 21 maja 2021 AKTUALNOŚCI

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022:

www.gdynia.pl/rekrutacja 

           Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych placówek mogą w dniach od 24 maja od godz. 10.00 do 28 maja 2021 r. do godz. 16.00 złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

          Przed tym dniem i godziną nie można zalogować się do powyższego systemu.

          O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Lista wolnych miejsc w gdyńskich przedszkolach  publicznych:

 l. p.  Numer i nazwa przedszkola Ulica, dzielnica Adres  e-mail  Numer telefonu Liczba wolnych  miejsc/rok ur.
1.Przedszkole nr 4Tatrzańska 18 Działki Leśne przedszkole@p4.edu.gdynia.pl 58 621 63 99 7(2018-2017)
2.Przedszkole nr 5 „Piąteczka”Miodowa 16 Orłowo przedszkole@p5.edu.gdynia.pl   789 433 6252(2017) 3(2016-2015)
3.Przedszkole nr 9Bpa Dominika 5 Wzg. Św. Maksymilianaprzedszkole@p9.edu.gdynia.pl  58 622 26 5114(2018) 8(2016-2015)
4.Przedszkole nr  14Ks. St. Zawackiego 5 Orłowoprzedszkole@p14.edu.gdynia.pl58  624 81 2313 (2018)
5.Przedszkole nr 19Harcerska 4 Wzg. Św. Maksymilianaprzedszkole@p19.edu.gdynia.pl58  622 12 424(2018) 2(2017)
6.Przedszkole nr 22 Gen. Józefa Hallera 37 Wzg. Św. Maksymilianaprzedszkole@p22.edu.gdynia.pl58 622 04 426(2018)
7.Przedszkole nr 25Augustyna Necla 14 Śródmieścieprzedszkole@p25.edu.gdynia.pl699 909 2345(2018) 2(2017) 6(2016-2015)
8.Przedszkole nr 30 Zielona 53 Babie Dołyprzedszkole@p30.edu.gdynia.pl58  665 82 8813(2018) 1(2017)
9.Przedszkole nr 42 „Pod Modrzewiem”Płk. Dąbka 199A Obłużeprzedszkole@p42.edu.gdynia.pl58  625 08 9617(2018) 7(2017) 3(2016)
10.Przedszkole nr 43 „Jantarek”Inż. J. Śmidowicza 59 Oksywie przedszkole@p43.edu.gdynia.pl58  625 32 852(2018)
11. Przedszkole nr 47 „Leśna Pętelka”Maciejewicza 9 Obłużeprzedszkole@p47.edu.gdynia.pl 58 625 92 344(2016) 4(2015)
12. Przedszkole nr  51  Władysława IV 52 Wzg. Św. Maksymilianaprzedszkole@p51.edu.gdynia.pl58  620 85 038(2018) 
13. Przedszkole nr 57Chwaszczyńska 26 Karwiny IIIprzedszkole@p57.edu.gdynia.pl58  676 57 2112(2018-2017)
14. Szkoła Podst. nr 11 oddz. dla 3-4 latkówWrocławska 52 Orłowosekretariat@sp11.edu.gdynia.pl58 664 69 054(2018-2017)
15.Przedszkole pw. Świętej Rodziny     Armii Krajowej 26 Śródmieściesekretariat@pnmpgdynia.pl690 471 18710(2018) 2(2017) 15(2015-2016)

Lista wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

(dla dzieci 6 i 5 letnich)

 l. p.  Numer Szkoły Podstawowej Adres  Adres e-mail Nr telefonu Liczba wolnych  miejsc 
1.SP 8 Orłowska 27 Orłowosekretariat@sp8.edu.gdynia.pl58 624 84 62 6
2.SP 10 Morska 192 Chyloniasekretariat@sp10.edu.gdynia.pl58 623 06 3338
3.SP 11Wrocławska 52 Orłowosekretariat@sp11.edu.gdynia.pl58 664 69 051
4.SP 12  Stawna 4/6 Witominosekretariat@sp12.edu.gdynia.pl58 624 23 6320
5.SP 13  Halicka 8 Mały Kacksekretariat@sp13.edu.gdynia.pl58 622 23 4314
6.SP 16 Chabrowa 43 Pustki Cisowskiesekretariat@sp16.edu.gdynia.pl58 623 85 67 29
7.SP 17 Grabowo 12 Grabóweksekretariat@sp17.edu.gdynia.pl58 620 89 7828
8.SP 21 Jana z Kolna 5 Śródmieściesekretariat@sp21.edu.gdynia.pl58 620 88 6720
9.SP 23 Grottgera 19 Wzg. Św. Maksymilianasekretariat@sp23.edu.gdynia.pl58 622 07 33 20 
10.SP 29 P.Ściegiennego 8 Leszczynkisekretariat@sp29.edu.gdynia.pl58 623 12 4434 
11.SP 31 Chylońska 227 Chyloniasekretariat@sp31.edu.gdynia.pl58 782 11 5140
12.SP 33 Godebskiego 8      Oksywiesekretariat@sp33.edu.gdynia.pl58 625 04 013
13 .SP 34 L.Cylkowskiego 5 Redłowosekretariat@sp34.edu.gdynia.pl58 622 14 344
14.SP 35 Uczniowska 1 Witominosekretariat@sp35.edu.gdynia.pl58 624 09 7412
15.SP 39 Adm. Unruga 88 a Obłużesekretariat@sp39.edu.gdynia.pl58 625 09 718
16.SP 40   Rozewska 33 Chyloniasekretariat@sp40.edu.gdynia.pl58 623 25 8816
17.SP 42  L. Staffa 10 Karwiny IIsekretariat@sp42.edu.gdynia.pl58 629 20 0037
18.SP 43Porębskiego 21 Pogórzesekretariat@sp43.edu.gdynia.pl58 625 57 0821 
19.SP 44 Sucharskiego 10 Obłużesekretariat@sp44.edu.gdynia.pl58  625 48 255
20.SP 46Chwaszczyńska 26 Karwiny IIIsekretariat@sp46.edu.gdynia.pl   58 629 12 6920
21.SP 47Nagietkowa 73 Dąbrowasekretariat@sp47.edu.gdynia.pl   58 629 00 3720
22. SP 51 Słowackiego 53 Śródmieściesekretariat@sp51.edu.gdynia.pl   58 621 72 247
23.SP 53Gen. Józefa Hallera 9 Wzg. Św. Maksymilianasekretariat@sp53.edu.gdynia.pl   58 622 22 249

Przebieg rekrutacji uzupełniającej:

24 maja o godz. 10.00 – uruchomienie strony internetowej dla rodziców z wnioskiem o przyjęcie i kompletem oświadczeń potwierdzających spełnianie wskazanego kryterium

do 28 maja do godz. 16.00 – złożenie Wniosku w placówce pierwszego wyboru

CZYNNOŚCI DOT. ZŁOŻENIA WNIOSKU

 • rodzice wypełniają Wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukują, podpisują, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór wskazanego kryterium przekazują do placówki pierwszego wyboru, czyli znajdującej się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie; 
 • jeżeli rodzice nie mają możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełniają odręcznie wydrukowany Wniosek, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie danego kryterium przekazują do placówki pierwszego wyboru, gdzie Wniosek wprowadzi do systemu dyrektor;
 • druki Wniosków i oświadczeń potwierdzających spełnianie wskazanych kryteriów dostępne będą również w Wydziale Edukacji UM Gdyni (ul. Śląska 35/35, budynek A, I piętro, pokój B102, tel. 58 761 77  00),  
 • rodzice mogą wskazać od 1 do 3 wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego;
 • przedszkole wskazane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

Przekazać Wniosek do placówki pierwszego wyboru rodzice mogą na dwa sposoby:

 1. wrzucając ww. dokumenty (spakowane do podpisanej koperty) do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez przedszkole (lub składają je bezpośrednio u dyrektora przedszkola/szkoły) – szczegółowe informacje w tej sprawie oraz godziny przyjmowania Wniosków każda z placówek umieści na swojej stronie internetowej,
 2. skanując Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie wskazanego  kryterium  i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy placówki pierwszego wyboru.

Do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we Wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

WERYFIKACJA WNIOSKÓW

 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora każdego przedszkola/szkoły podstawowej wskazanej na liście preferencji.
 • Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miasta Gdyni.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie po stępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe.
 • Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, lub zwrócić się do prezydenta miasta o potwierdzenie tych okoliczności.  
 • Zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach prezydent korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić w tym celu do innych instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wybranego kryterium oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując Wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

WYNIKI REKRUTACJI

7 czerwca o godz. 12.00 – listy dzieci zakwalifikowanych oraz listy dzieci niezakwalifikowanych.

 Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzać na dwa następujące sposoby:

 • logując się na stronie internetowej dla rodziców
 • w placówce pierwszego wyboru (listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

do 10 czerwca do godz. 16.00 rodzice  potwierdzają wolę umieszczenia dziecka w placówce, do której zostało zakwalifikowane poprzez:

    1) podpisanie dostępnego w plikach do pobrania w systemie rekrutacji Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola lub   

    2) podpisanie dostępnego w plikach do pobrania w systemie rekrutacji Potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Potwierdzenia woli zapisu będą również dostępne dla rodziców na stronach internetowych placówek.

Niepodpisanie  Potwierdzenia woli we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

WYNIKI REKRUTACJI

15 czerwca o godz. 12.00 –  listy dzieci przyjętych oraz listy dzieci nieprzyjętych.

 Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzać na dwa następujące sposoby:

 • logując się na stronie internetowej dla rodziców
 • w placówce pierwszego wyboru (listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Rodzice  dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

 • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica,
 • w terminie 7 dni otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe

             W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, które posiadają jednakową wartość –  każde 50 punktów:

1.wielodzietność rodziny kandydata – tj. kryterium dotyczące rodziny wychowującej troje i więcej  dzieci

 Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2. niepełnosprawność kandydata,

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w pkt 2-5:  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, tj. samotne wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium to prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – spełnianie kryterium potwierdza dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

Dokumenty wymienione w punktach 2 – 7 mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wnioski spełniające kryteria  określone przez Radę Miasta Gdyni, tzw. kryteria samorządowe:

1. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.,

dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:

 1. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu)  urzędu  skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
 2. zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
 3. urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).

2. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.,

dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:

 1. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,      
 2. zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 3. zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,  
 4. oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP.

3. dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5  pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest karta szczepień lub książeczka zdrowia dziecka do wglądu, jeśli dokumentacja będzie składana bezpośrednio u dyrektora lub kserokopia, jeśli dokumentacja będzie wrzucona do wrzutni umieszczonej w przedszkolu lub wysłana skanem na adres mailowy przedszkola.

4. dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się.

5. dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia2 pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się.

6. przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – 1 pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest  przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

        Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

31 sierpnia o godz. 12.00 – opublikowanie listy wolnych miejsc.

fot. pixabay.com