Rekrutacja na rok szkolny 2022/23 – informacja dla Rodziców dzieci zakwalifikowanych

By 21 kwietnia 2022 AKTUALNOŚCI
znak info

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Nr 30 składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Potwierdzenie woli przyjęcia należy złożyć do poniedziałku 25 kwietnia godz. 16.00. Niepodpisanie potwierdzenia woli we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Rodzic może potwierdzić wolę przyjęcia:

  • elektronicznie, logując się na swoje konto na stronie publicznej systemu rekrutacji,
  • osobiście w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

W przypadku potwierdzenia woli przyjęcia elektronicznie Rodzic powinien przesłać na adres e-mail placówki lub dostarczyć w terminie późniejszym podpisane oświadczenie woli przyjęcia.

Wzór oświadczenia dot. potwierdzenia woli przyjęcia załączony jest poniżej. Dostępny jest również na stronie publicznej systemu rekrutacji, w zakładce PLIKI DO POBRANIA lub w placówce.

Wyniki rekrutacji Rodzic może sprawdzić logując się w systemie rekrutacyjnym lub w placówce/ placówkach, do których rekrutował dziecko.