Rekrutacja na rok szkolny 2021/22 – informacja dla Rodziców dzieci zakwalifikowanych

By 7 kwietnia 2021 7 czerwca, 2021 AKTUALNOŚCI
znak info

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Nr 30 składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Potwierdzenie woli przyjęcia należy złożyć w dniach od 7 kwietnia godz. 12.00 do 12 kwietnia godz. 16.00. Rodzic może potwierdzić wolę przyjęcia:

  • elektronicznie, logując się na swoje konto na stronie publicznej systemu rekrutacji,
  • osobiście w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane,
  • mailowo poprzez wysłanie potwierdzenia woli przyjęcia na adres e-mail placówki: przedszkole@p30.edu.gdynia.pl,
  • telefonicznie: 58/ 665-82-88, 58/ 620-90-36.

W przypadku potwierdzenia woli przyjęcia elektronicznie lub telefonicznie Rodzic powinien przesłać na adres e-mail placówki lub dostarczyć w terminie późniejszym podpisane oświadczenie woli przyjęcia.

Wzór oświadczenia dot. potwierdzenia woli przyjęcia załączony jest poniżej. Dostępny jest również na stronie publicznej systemu rekrutacji, w zakładce PLIKI DO POBRANIA, INSTRUKCJE lub w placówce.

Niedostarczenie Potwierdzenia woli przyjęcia w określonym terminie  oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Wyniki rekrutacji Rodzic może sprawdzić: logując się w systemie rekrutacyjnym lub w placówce/ placówkach, do których rekrutował dziecko (lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).

grafika: pixabay.com