REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

By 31 stycznia 2018 AKTUALNOŚCI

Informujemy, że od dnia 26 marca 2018 roku rozpocznie się rekrutacja do Przedszkola nr 30 w Gdyni. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, informacja dotycząca kryteriów oraz dokumentacji załączona poniżej.

Poniższe informacje do pobrania w formie plików PDF w zakładce „Do pobrania”.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

               rozpocznie się 26 marca 2018 roku zgodnie z  terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w  Zarządzeniu Nr 7434/2018/VII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
  na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

 

 Lp.  Rodzaj czynności Terminw postępowaniurekrutacyjnym Terminw postępowaniuuzupełniającym
1 2 3 4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkolepodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  od 26 marca 2018 r.do 9 kwietnia 2018 r.

do godz. 16.00

 

 

 od 1 czerwca 2018 r.do 8 czerwca 2018 r.

do godz. 16.00

2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatówzakwalifikowanych i kandydatówniezakwalifikowanych

 

23 kwietnia 2018 r.o godz. 15.00 15 czerwca 2018 r.o godz.15.00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatówprzyjętych i kandydatów nieprzyjętych  7 maja 2018 r.o godz. 15.00  22 czerwca 2018 r.o godz.15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli występują jeszcze wolne miejsca  x 30 sierpnia 2018 r.o godz.15.00

 

 

 1. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018-2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

 

 

1)  dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się – 55 pkt. –  kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;

2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym – 20 pkt.;

3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym  pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 pkt.;

4) dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie –  8 pkt.; – kryterium dotyczy tylko przedszkoli;

5)   dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek  dochodowy   od  osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia – 5 pkt.;

 • przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest  najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od  jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)  –  2 pkt.

 

 

 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

 

 • oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
 • oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem  nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
 • oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego  dziecka  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
 • oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin  korzystania z opieki przedszkolnej;
 • oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
 • oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania  lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).