Przygotowanie dziecka do kształtowania pojęcia liczby naturalnej

  • 4
  • 9 listopada 2014

Przygotowanie dziecka do kształtowania pojęcia liczby naturalnej

Beata Kręciewska

Od wielu lat psychologia rozwojowa, wychowawcza oraz pedagogika interesują się zjawiskiem dojrzałości szkolnej. Próbują one odpowiedzieć na pytanie w jakim stopieniu
rozwój intelektualny oraz fizyczny pozwala dziecku sprostać wymaganiom szkolnym, w tym także matematycznym. Tematyką dojrzałości szkolnej do nauki matematyki specjaliści zajęli się stosunkowo niedawno bowiem dopiero pod koniec XX wieku.

Przygotowanie dziecka do kształtowania pojęcia liczby naturalnej – do pobrania PDF