Organizacja pracy w sierpniu

znak info

Szanowni Rodzice

Przypominamy, że nasze przedszkole w lipcu jest zamknięte (przerwa wakacyjna).

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy i żywienia w miesiącu sierpniu, prosimy o przemyślane wypełnienie „Informacji o korzystaniu z opieki Przedszkola nr 30”.  Deklaracja dostępna jest poniżej oraz u nauczycielek poszczególnych grup. Deklarację należy złożyć u nauczycielek grup do 26 maja 2022 r. Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor