Organizacja opieki w sierpniu

By 17 lipca 2020 AKTUALNOŚCI
przybory szkolne

Szanowni Rodzice

W miesiącu sierpniu przedszkole nadal pracuje uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

W związku z powyższym każdy rodzic dziecka, które będzie uczęszczało do przedszkola w miesiącu sierpniu proszony jest o ponowne przekazanie oświadczenia, że dziecko jest zdrowe:

Nadal obowiązuje mierzenie temperatury ciała u dziecka oraz przychodzenie do placówki w maseczce.

Prosimy także o przestrzeganie zasady zachowania odstępu w sytuacji oczekiwania na wejście do przedsionka przedszkola.

Informuję, że w sierpniu przedszkole jest czynne od 6.30-16.00, ponieważ potrzebujemy mieć czas po wyjściu dzieci na staranną dezynfekcję.

Rodzice dzieci, które nie chodziły przed lipcem do przedszkola proszeni są o zapoznanie się z procedurą oraz wypełnienie z czytelnym podpisem zgody na mierzenie temperatury dziecku oraz dwóch oświadczeń:

Procedura poniżej:

Przyjęcie dziecka do naszego przedszkola na miesiąc sierpień wiąże się z wcześniejszym zgłoszeniem, wypełnieniem deklaracji oraz oświadczeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.00.

Dyrektor

fot. pixabay.com