Opłaty za przedszkole – czerwiec 2022

skarbonka świnka i pieniądze

Opłaty za przedszkole
wyłącznie przelewem do 15 czerwca


(opłata godzinowa naliczana jest za miesiąc z dołu; opłata za wyżywienie naliczana jest za miesiąc z góry)


W tytule przelewu proszę wpisać:
• imię i nazwisko DZIECKA
• grupę
• miesiąc opłaty


Prosimy o niezaokrąglanie kwot, przelewanie ich na właściwe konta oraz wpłaty w terminie.

Numer deklaracji, której kopię otrzymaliście Państwo na początku września jest numerem ewidencyjnym, na podstawie którego odszukujecie Państwo na liście kwoty do zapłaty. W przypadku, gdy ktoś z Państwa nie pamięta numeru deklaracji, prosimy o kontakt z przedszkolem.


KONTA:

Żywienie: 67 1440 1026 0000 0000 1253 4612
Opłata godzinowa: 04 1440 1026 0000 0000 1253 4582

Rada Rodziców – 35 zł za m-c na konto: 48 1240 3510 1111 0000 4320 8306

PEREŁKI

MUSZELKI

BURSZTYNKI

RYBKI

DELFINKI