Informacja o kwarantannie

By 19 grudnia 2021 AKTUALNOŚCI
znak info

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiam treść informacji, którą w dniu 18 grudnia 2021 r. otrzymaliśmy od Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni:

 PSSE w Gdyni informuje, że u dziecka  w Przedszkolu nr 30, ul. Zielona 53, 81-197 w Gdyni w dniu 17.12.2021r.  wykryto zakażenie SARS-CoV-2.
      W wyniku dochodzenia epidemiologicznego, ustalono, że istnieje konieczność objęcia obowiązkiem kwarantanny pracowników przedszkola i dzieci,  którzy w dniu 14.12.2021r., byli obecni w przedszkolu i mieli kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.

     Okres obowiązkowej kwarantanny trwa:

od dnia 18.12.2021r. do dnia 24.12.2021r., jeżeli ostatni kontakt był dnia 14.12.2021r.

Proszę o powiadomienie o terminie kwarantanny rodziców dzieci oraz nauczycieli. Obowiązkowi kwarantanny nie podlegają osoby, które są w pełni zaszczepione (w dniu kontaktu od ostatniej dawki szczepienia muszą upłynąć co najmniej dwa tygodnie) lub są ozdrowieńcami (mają potwierdzony wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 wpisany do systemu EWP3.0).

Rodzice dzieci, których ta informacja dotyczy zostali poinformowani o kwarantannie drogą mailową przez wychowawcę grupy w dniu 18.12.2021 r.

Dyrektor