Fundusze unijne

Gmina Miasta Gdynia w Przedszkolu nr 30 realizuje projekt „GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI – program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej przedszkolnej oraz dostosowanie istniejących miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu: 2 554 840

Dofinansowanie projektu z UE: 2 171 614

W ramach projektu w Przedszkolu nr 30 realizowane są  następujące działania:

1. zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w oraz rozwijające kompetencje kluczowe;

 2. zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznych wykorzystywanych na zajęciach;

 3. zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć;

 4. studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;

5. kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;

6. zajęcia edukacyjno-wychowawcze lub/i warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców i opiekunów prawnych.

Okres realizacji projektu: 30.06.2021 – 30.06.2023

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020