Działalność Rady Rodziców

By 4 kwietnia 2022 RADA RODZICÓW
artykuły szkolne

W naszym Przedszkolu działa Rada Rodziców, wybrana z trójek grupowych na pierwszym zebraniu ogólnym rozpoczynającym nowy rok szkolny.

Naszym zadaniem jest współdziałanie z Dyrektorem, w celu wzmacniania jakości pracy przedszkola w wielu obszarach, a także działaniach statutowych  placówki, a gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wydatki związane z kształceniem i wychowaniem dzieci.

Wpłaty od rodziców przeznaczane są między innymi na:

 • cotygodniowe warsztaty muzyczne dla wszystkich grup
 •  pomoce dydaktyczne dla wszystkich dzieci (w szczególności przybory plastyczne i papier)
 •  przedstawienia teatralne, wycieczki, festyn, uroczystości przedszkolne itp.

Finanse Rady przeznaczane są również na inne cele, takie jak:

 • prezenty z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia
 • poczęstunek oraz dekoracje na bal przebierańców, oprawa muzyczna
 • upominki dla dzieci odchodzących do szkoły (absolwenci)
 • słodycze, dyplomy i nagrody na imprezy i konkursy organizowane w przedszkolu
 • dzbanki do wody oraz filtry do nich

Tak  wygląda zarys planu wydatkowania budżetu Rady Rodziców. Wyżej wymienione zadania możliwe są do realizacji wyłącznie w przypadku regularnych wpłat od wszystkich rodziców.

Kontakt:

Przewodniczący Rady Rodziców – Anna Magierowska

e-mail:   rr.przedszkole30gdy@gmail.com

telefon: 601 301 862

Proponowana wysokość wpłaty na Radę Rodziców:

35 zł/m-c

Nr konta do wpłat:

RADA RODZICÓW PRZEDSZ SAMORZ NR 30

48 1240 3510 1111 0000 4320 8306

AKTUALNE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI BĘDZIEMY UMIESZCZAĆ NA STRONIE PRZEDSZKOLA W ZAKŁADCE RADA RODZICÓW


Preleminarz wydatków Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Lp.Planowane wydatkiKwota zakładanaKoszt rzeczywisty na dzień 31.XII.2021.Róznica:Uwagi:
1Prezenty mikołajkowe30 zł x 122 dzieci = 3660 zł  3 176,85 zł-3176,85 
2WARSZTATY MUZYCZNE9 m-cy x 950 zł = 8550 zł1650-1650 
3Filtry do dzbanków, z których dzieci
mogą pić wodę pomiędzy posiłkami
500,00 zł374,67-374,67 
4Chusteczki jednorazowe800,00 zł258,7-258,7 
5Bal karnawałowe – owoce, napoje, oprawa muzyczna i dekoracje250,00 zł00 
6Przedstawienia teatralne np. on-line4 x 500 zł = 2000 zł00 
7nagrody na konkursy wewnątrzprzedszkolne1 200,00 zł00 
8Artykuły papiernicze i plastyczne5000 zł (około 41 zł na dziecko
na cały rok)
3033,19-3033,19 
9Upominki wielkanocne  25 zł x 122 dzieci = 3050 zł00 
10Upominki dla 6-latków (26 dzieci,
absolwenci) na pożegnanie (dyplom +
upominek)
26 dzieci x 40 zł = 1040 zł00 
11Dzień Dziecka np. festyn, upominki,
oprawa muzyczna
3 000,00 zł00 
12(wycieczka )00 
13Opłaty bankowe, inne600,00 zł24-24 
14Wigilia – poczęstunek dla dzieci0,00 zł225,35-225,35 
RAZEM:0,00 zł8742,76 -8742,76
1Prognoza wpływów rocznych   100 dzieci x 35 zł = 3500 zł x 10 m-cy = 35 000 zł
2Prognoza wpływów październik -grudzień   100 dzieci x 35 zł  = 3500 zł x 3 m-ce = 10 500 zł
3Realne wpłaty od rodziców  – 7660 zł
4Wydatki   8 742,76 zł    stan na dzień 31.XII.2021

Sprawozdanie Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 30 w Gdyni za okres Listopad 2021 – Marzec 2022

W  wyżej wymienionym okresie, z powodu ograniczeń pandemicznych, nasze główne działania skupiały się na realizacji wyłącznie w obrębie przedszkola.

Sprawozdanie z działań Rady Rodziców przedstawia się następująco:

Z roku szkolnego 2020/2021 na koncie Rady Rodziców pozostało 13058,87 złotych, z tych pieniędzy oraz bieżących wpłat, w pierwszym półroczu naszej działalności, zostały sfinansowane:

 • prezenty mikołajkowe dla każdego dziecka – 3176 zł  (25 zł / dziecko)
 • filtry i dzbanki do wody – 744 zł
 • dekoracje, oprawa muzyczna na bal karnawałowy – 200 zł
 • poczęstunek na Wigilię oraz na bal karnawałowy – 300 zł
 • warsztaty muzyczne – 5700 zł
 • chusteczki jednorazowe – 402 zł
 • art. papiernicze i plastyczne dla wszystkich dzieci – 3840 zł

Dziękujemy za regularne wpłaty.

W przedszkolu mamy 126 dzieci, średnio na radę rodziców regularnie wpływają opłaty za około 50% dzieci (60-70 dzieci).

Działania zaplanowane na najbliższe miesiące przedstawiają się następująco:

 • warsztaty muzyczne do czerwca  – 5700 zł
 • nagrody w konkursach wewnątrzprzedszkolnych – 800 zł
 • upominki Wielkanocne – 3150 zł (25 zł / dziecko)
 • przedstawienia – 2000 zł
 • Festyn na dzień dziecka – 4500 zł
 • Występy klauna na dzień dziecka – 800 zł
 • Wycieczka – 8000 zł
 • art. papiernicze i plastyczne dla wszystkich dzieci – 3000 zł
 • chusteczki i filtry – 800 zł

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY:

Z ZAKUPÓW I WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ RADĘ RODZICÓW KORZYSTAJĄ WSZYSTKIE DZIECI

DLATEGO ZACHĘCAMY DO COMIESIĘCZNYCH WPŁAT NA KONTO RADY RODZICÓW

fot.: pixabay.com