Category

AKTUALNOŚCI DLA RODZICÓW

AKTUALNOŚCI DLA RODZICÓW

Uwagi, wnioski, skargi

Szanowni Rodzice W przypadku sytuacji problemowej w obrębie grupy, do której uczęszcza Państwa dziecko, sprawy załatwiamy najpierw z nauczycielem danej grupy. Jeśli sposób lub zakres wyjaśnień Państwa nie satysfakcjonuje, wówczas…
7 maja 2021